Karriere- og studieveiledning

Hva er egentlig karriereveiledning?

OECD definerer begrepet slik: "Karriereveiledning viser til tjenester og aktiviteter som skal hjelpe personer, uavhengig av alder og tidspunkt i livet, til å ta valg når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere".

Karriereveiledning er altså ikke noe som kun tilhører ungdom på terskelen til et yrkesaktivt liv. Karriereveiledning kan være like aktuelt for en person som allerede er yrkesaktiv og som av en eller annen grunn ønsker en endring i sin yrkeskarriere. Eller en person som har, eller står i fare for å miste jobben. Karriereveiledning skal hjelpe den som søker veiledning til å kunne gjøre gode karrierevalg basert på egne interesser, personlige egenskaper, evner og verdier.

Vi tror at "å være på rett hylle" i yrkeslivet vil ha stor betydning for trivsel og helse – ja, hele vår tilværelse. Det er faktisk ikke så mange valg her i livet som har like stor betydning som våre valg av utdanning og yrke. Likevel blir valgene ofte både ubevisste og tilfeldige – i mange tilfeller med nokså uheldige konsekvenser.

Vi i 4You AS brenner for at du skal kunne ta dine utdannings- og yrkesvalg på et best mulig grunnlag. Derfor tilbyr vi noen av markedets mest anerkjente analyseverktøy, blant annet VIP24 , som er et profil- og samtale­verktøy for arbeidslivsveiledning som kartlegger verdier, interesser og personlige preferanser, og grundige veiledningssamtaler med kun ett mål for øyet:

Du som søker veiledning hos oss skal bli tryggere på hva du står for og hva du vil og dermed også bli tryggere på dine karriererelaterte valg.

Jobbskifte

Slett ikke alle har behov for «full pakke» med karriereveiledning i forbindelse med jobbskifte. Kanskje begrenser behovet seg til å få skrevet en god og målrettet CV eller en selgende søknad som sørger for at du kommer til intervju. Eller kanskje er det nettopp intervjuet som er problemet. Vi veileder deg gjennom hele prosessen.

Vi i 4You AS har årelang erfaring med å hjelpe mennesker med hele jobbsøkerprosessen. Da snakker vi om alt fra en stilling er utlyst til du har gjennomført det siste og avgjørende intervjuet. Eller kanskje var det du – som på eget initiativ- tok kontakt med en aktuell arbeidsgiver?

Du er ekspert i ditt fag – vi er eksperter på jobbsøking. Benytt deg av det, vi er her  - 4You.

Referanser

Jon Erik Drugli har gjennom en fem års tid hatt karriereveiledning med en rekke av NISOs medlemmer. Dette er i all hovedsak profesjonelle toppidrettsutøvere som ser fremover mot en ny karriere etter at idrettskarrieren er over. De tilbakemeldingene vi har fått fra våre medlemmer er meget posi...

NISO