Kompetansepluss i arbeidslivet

4You AS tilbyr å tilrettelegge egne kurs innenfor Kompetansepluss (tidligere BKA) i samarbeid med VOX - Nasjonalt Fagorgan for Kompetansepolitikk.

Vi har allerede undervist i flere slike kurs både innenfor norsk skriftlig og muntlig kommunikasjon, grunnleggende regneferdigheter, samt digitale ferdigheter, og har lang erfaring med denne typen kurs. Dette er kurs som arbeidsgivere kan søke for sine ansatte og som er ment å øke de ansattes kompetanse slik at de kan stå lenger i arbeidslivet i jobben sin.

Vi deltar i hele prosessen med oppsett av søknad og setter opp undervisning etter innvilget kurs i samråd med arbeidsgiverne.

Referanser

Worked with Morten Andresen at the Norwegian Air Force Academy, he was a creative, systematic and persevering colleague who was always in a good mood. Frode Arntsen Managing Director

Frode Arntsen