Kompetansepluss i arbeidslivet

4You AS tilbyr å tilrettelegge egne kurs innenfor Kompetansepluss (tidligere BKA) i samarbeid med VOX - Nasjonalt Fagorgan for Kompetansepolitikk.

Vi har allerede undervist i flere slike kurs både innenfor norsk skriftlig og muntlig kommunikasjon, grunnleggende regneferdigheter, samt digitale ferdigheter, og har lang erfaring med denne typen kurs. Dette er kurs som arbeidsgivere kan søke for sine ansatte og som er ment å øke de ansattes kompetanse slik at de kan stå lenger i arbeidslivet i jobben sin.

Vi deltar i hele prosessen med oppsett av søknad og setter opp undervisning etter innvilget kurs i samråd med arbeidsgiverne.

Referanser

Oscar Lindø, har vært engasjert for oss i KI Kompetanse AS ved flere anledninger og over tid. Jeg er kjent med Oscar som en dyktig foreleser og veileder. Han har en stor bredde i sin kompetanse, noe som gjør at han kan undervise og veilede i mange og ulike tema. Han er flink til å tilretteleg...

Lillian Kallekleiv