Kompetansepluss i arbeidslivet

4You AS tilbyr å tilrettelegge egne kurs innenfor Kompetansepluss (tidligere BKA) i samarbeid med VOX - Nasjonalt Fagorgan for Kompetansepolitikk.

Vi har allerede undervist i flere slike kurs både innenfor norsk skriftlig og muntlig kommunikasjon, grunnleggende regneferdigheter, samt digitale ferdigheter, og har lang erfaring med denne typen kurs. Dette er kurs som arbeidsgivere kan søke for sine ansatte og som er ment å øke de ansattes kompetanse slik at de kan stå lenger i arbeidslivet i jobben sin.

Vi deltar i hele prosessen med oppsett av søknad og setter opp undervisning etter innvilget kurs i samråd med arbeidsgiverne.

Referanser

I have only positive experiences from working with Morten Andresen. He could be characterised as outgoing and positive, with special gifts towards creatvity and innovation. I have also had the pleasure of following my son to one of Mortens dance classes. I was really impressed by his way of organ...

Ole Asbjørn Solberg