Kompetansepluss i arbeidslivet

4You AS tilbyr å tilrettelegge egne kurs innenfor Kompetansepluss (tidligere BKA) i samarbeid med VOX - Nasjonalt Fagorgan for Kompetansepolitikk.

Vi har allerede undervist i flere slike kurs både innenfor norsk skriftlig og muntlig kommunikasjon, grunnleggende regneferdigheter, samt digitale ferdigheter, og har lang erfaring med denne typen kurs. Dette er kurs som arbeidsgivere kan søke for sine ansatte og som er ment å øke de ansattes kompetanse slik at de kan stå lenger i arbeidslivet i jobben sin.

Vi deltar i hele prosessen med oppsett av søknad og setter opp undervisning etter innvilget kurs i samråd med arbeidsgiverne.

Referanser

Oscar Lindø har helt siden 1992 vært benyttet som kursleder og instruktør i en rekke ulike sammenhenger av Stjørdal Basketballklubb. Han har blant annet holdt dommerkurs og trenerkurs for så vel unge som voksne medlemmer i idrettslaget. Det siste kurset så sent som i 2013. Oscar er engas...

Frank Cadamarteri