Omstilling og nedbemanning

Vårt arbeidsliv er i rask utvikling. Oljeprisen synker og arbeidsledigheten stiger. Forbrukervaner endres og nye teknologiske løsninger tas i bruk. Løsninger som hadde allmenn gyldighet i går gjelder ikke lenger i morgen.
Evne og vilje til omstilling er for mange bedrifter et «must» for å overleve.

Noen ganger fører også omstillingsprosesser til at man må nedbemanne. I slike situasjoner er det avgjørende viktig å trå riktig. Det er mange fallgruver, men med god planlegging, godt samarbeid i alle ledd, god kommunikasjon og en ryddig gjennomføring er det mulig å komme styrket ut av prosessen. Ikke bare for bedriften men også for den enkelte som blir berørt.

For bedriften er det kanskje spesielt viktig «å se» den enkelte medarbeider i en nedbemanningsprosess. Vi i 4You AS har gjennom mange år arbeidet med mennesker i omstilling. Noen av dem har gått inn i en slik omstillingsprosess frivillig, men de fleste har kommet dit ufrivillig. Vi vet derfor hvor avgjørende viktig det er for disse menneskene å bli sett, å bli tatt på alvor og å få god, individuell veiledning.

Hva kan vi hjelpe til med?

  • Hvordan sikre en god kommunikasjon i en krevende tid - relasjonskompetanse
  • Samlinger med involverte parter
  • Kompetanse- og ressurskartlegging på individnivå
  • Bruk av anerkjente analyse- og kartleggingsverktøy
  • Individuelle veilednings- og coachingsamtaler
  • Karriereveiledning og praktisk hjelp i jobbsøkerprosessen (CV, søknad, nettverk, intervju etc.)
  • Oppfølging i jobbsøkerprosessen

Referanser

Morten Andresen is a highly qualified inspirator in all aspects of his work! Socially he leaves a colleague with a warmer heart and a smile going for his next task, which is very important in a job like we have - helping people to get a new job. Participants at job seeking courses have given me f...

Kari Bach Henningsen