Relasjonskompetanse

4You AS tilbyr leder og organisasjonslæring med utgangspunkt i relasjonskompetanse.

God ledelse handler om relasjoner og ikke posisjoner. Det handler om å lede gjennom menneskelige samhandlingsforhold. Hvor bevisst er du på hvordan du påvirker dine medarbeidere?

  • Relasjonskompetanse er en menneskeorientert ledelsesteori og bygger på et humanistisk menneskesyn.
  • Relasjonskompetanse handler om å påvirke medarbeidere gjennom tillitsrelasjoner og dialog.
  • Relasjonskompetanse betyr å være i relasjon og bare unntaksvis ty til posisjon.
  • Relasjonkompetanse bygger på 24 timers mennesket og vår totalsituasjon.

Vi skreddersyr kurs etter ditt behov, ta kontakt for nærmere informasjon.

Referanser

Oscar Lindø, har vært engasjert for oss i KI Kompetanse AS ved flere anledninger og over tid. Jeg er kjent med Oscar som en dyktig foreleser og veileder. Han har en stor bredde i sin kompetanse, noe som gjør at han kan undervise og veilede i mange og ulike tema. Han er flink til å tilretteleg...

Lillian Kallekleiv