Utbrenthet

Vi blir mer og mer tilgjengelige gjennom utstrakt bruk av smarttelefoner, nettbrett, trådløse løsninger, hjemmekontor osv. Dagens tendens er at flere og flere møter «veggen» eller føler seg utbrent.

I dette aktuelle temaet lages eget opplegg til bedriften og de ansatte. Tanken bak å lage en dag eller to med utbrenthet som tema spinner mot at dagens samfunn i større grad krever mer og mer av oss, og at flere av de ansatte møter stadig større krav til tilgjengelighet alle plasser.

Aktuelle titler eller kombinasjoner på slike temadager kan være:

  • Fokus på 24 timers mennesket, utdrag fra relasjonsledelse
  • Hvordan unngå utbrenthet?
  • Hvordan oppdage at dine medarbeidere eller kolleger er i faresonen?
  • Utbrent - hva nå?
  • Utbrenthet og veien tilbake til hverdagen

Vi skreddersyr kurs etter ditt behov, ta kontakt for nærmere informasjon.

Referanser

Oscar Lindø var min lærer i et datakurs som vi har hatt på min arbeidsplass ved driftsavdelingen på NTNU. Det var et veldig innholdsrikt kurs og Oscar er en veldig engasjerende og trivelig kar, som var lett og kommunisere med. Vi fikk komme med ønsker om hva vi ville lære mest om, og ut ifr...

Johnny Hansen