Utbrenthet

Vi blir mer og mer tilgjengelige gjennom utstrakt bruk av smarttelefoner, nettbrett, trådløse løsninger, hjemmekontor osv. Dagens tendens er at flere og flere møter «veggen» eller føler seg utbrent.

I dette aktuelle temaet lages eget opplegg til bedriften og de ansatte. Tanken bak å lage en dag eller to med utbrenthet som tema spinner mot at dagens samfunn i større grad krever mer og mer av oss, og at flere av de ansatte møter stadig større krav til tilgjengelighet alle plasser.

Aktuelle titler eller kombinasjoner på slike temadager kan være:

  • Fokus på 24 timers mennesket, utdrag fra relasjonsledelse
  • Hvordan unngå utbrenthet?
  • Hvordan oppdage at dine medarbeidere eller kolleger er i faresonen?
  • Utbrent - hva nå?
  • Utbrenthet og veien tilbake til hverdagen

Vi skreddersyr kurs etter ditt behov, ta kontakt for nærmere informasjon.

Referanser

Oscar Lindø har helt siden 1992 vært benyttet som kursleder og instruktør i en rekke ulike sammenhenger av Stjørdal Basketballklubb. Han har blant annet holdt dommerkurs og trenerkurs for så vel unge som voksne medlemmer i idrettslaget. Det siste kurset så sent som i 2013. Oscar er engas...

Frank Cadamarteri