Våre tjenester

Våre tjenester tilpasses til enhver tid markedet, det innebærer at vi lager det som etterspørres. I dagens portefølje ligger det allerede undervisning på Kompetansepluss i arbeidslivet (tidligere BKA), lederkurs i relasjonsledelse, lederskolen, fagbrev salg og service, kommunikasjon og konfliktløsning og personlig veiledning.

All undervisning blir tilrettelagt med både teoretisk og praktisk tilnærming for å oppnå bedre læring og praktisk utnyttelse.

Tilpasset veiledning

Med variert utdanning og allsidig erfaring er vi i 4You AS forberedt på de fleste forespørsler. Vi tilpasser kurs og veiledning ut fra den enkeltes behov. Vi er spesielt dyktige innenfor relasjonsledelse, karriere- og stuideveiledning, endringsledelse, samspill & ledelse, teambuilding og salgsledelse. Vi jobber hele tiden for å bli enda bedre med våre kurs og legger stor vekt på tilbakemeldinger fra våre deltakere og kunder.

Aktuelle kurs og emner

Undervisning og veiledning kan tilbys innenfor følgende emner og tilpasses da den enkelte kunde:

 • Endringsledelse - tilpasning til dagens samfunn i hurtig endring
 • Relasjonsledelse
 • Samspill og ledelse på arbeidsplassen
 • Stress i en hektisk hverdag
 • Ledelse
 • Jobbtilfredshet
 • Kultur i organisasjoner
 • Teambuilding/Lagbygging – dagseminar eller flere dager
 • Utvikling av forretningsideer og oppfølging av disse
 • Karriere- og studieveiledning
 • Omstilling og nedbemanning
 • Salgshjelp - hjelpe de ansatte til å oppnå et bedre salg og dermed sikre bedriften bedre inntjening
 • Hvordan oppnå konkurransefortrinn
 • "Mystery shopping" med tilbakemeldinger til de ansatte, enten enkeltvis eller i samlet gruppe
 • Fokus på kundetilfredshet
 • Nye undervisningsområder er opp til deres behov
 • Dans; Enten som kurs, privattimer eller ”skreddersydde” opplegg tilpasset behov f.eks som en delaktivitet i forbindelse med et arrangement. Dette kan være for par, grupper eller enkeltpersoner. Dans er en sosial aktivitet og blant annet utviklende for motorikk og koordinering, lese og skriveferdigheter. Dans skaper aktivitet!

Utbrenthet

I dagens samfunn stilles det stadig flere krav til de ansatte. Kravet om tilgjengelighet er stadig større samtidig som hver enkelt får enda større krav til inntjening. i en slik hverdag opplever mange at de møter "veggen" i dagens arbeidsliv, les mer om vårt kursopplegg på det aktuelle temaet "Utbrenthet".

Referanser

Morten Andresen is a highly qualified inspirator in all aspects of his work! Socially he leaves a colleague with a warmer heart and a smile going for his next task, which is very important in a job like we have - helping people to get a new job. Participants at job seeking courses have given me f...

Kari Bach Henningsen