Sammen mot nye horisonter

Omstilling    Endring    Utvikling

Siste nytt

Kompetansepluss

Vi har nå startet opp igjen Kompetansepluss-kurs for kantinemedarbeiderne i Baxter Storey på Lysaker i Bærum etter ferien. Godt humør, lærelyst og sterk motivasjon kjennetegner denne flotte gjengen fra Latvia, Litauen, Ukraina og Thailand.

Dette er et av våre kjerneområder. 4You AS er en av få godkjente tilbydere av kompetansepluss kurs. Kontakt oss for en hyggelig kompetansedialog. 

4You AS holder mange kurs for virksomheter nå både på Østlandet og i Midt-Norge innen Kompetansepluss, som er et gratis utdanningstilbud for virksomheten din for å styrke kompetansen innen grunnleggende ferdigheter i norsk, IKT, lesing, muntlig, skriftlig og regning. .

Fagsamling

Karrieresenteret i Trøndelag arrangerte fagsamling 22.-23.mai for seksjon helse og omsorg. Hovedvekten av deltagerne var ledere med personalansvar. Temaer vi presenterte var:

– Muligheter for kompetanseheving i form av etter- og videreutdanning for ansatte.

– Orientering om Kompetansepluss-ordningen, voksnes rett på grunnopplæring,

– Realkompetansevurdering og andre tiltak tilpasset den enkeltes behov.

– Økt kunnskap om aktuell fag- og yrkesopplæring.

– Kompetansekartlegging. Hensikt, hva hvordan og hvorfor?

Lederskole

Vel blåst til deltagerne som gjennomførte AOFs Reholdslederskole i samarbeid med 4You AS. Det har vært et kurs med mange givende kurskvelder og arbeid med prosjektoppgave. Kurset startet i oktober 2018 og ble avsluttet 13.juni hvor det ble utdelt kursbevis.

Dette er et kurstilbud for deg som ønsker å utvikle deg som leder eller er i ferd med å gå inn i en lederrolle i ditt karriereløp. 

Vi inkluderer

NAV er arbeider med digitalisering av tjenester til arbeidsgivere. I den forbindelse deltok 4You AS på Work Shop hos NAV i Oslo 16.august med tittelen                 «Vi Inkluderer». Dette ga oss mange gode innspill og tanker for å vurdere deltagelse i dette prosjektet.

4You AS

4You AS ble startet høsten 2015 og er en god samarbeidspartner for bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner som trenger ny kunnskap, ny inspirasjon, ny motivasjon eller påfyll av energi på veien mot nye mål.

Vi som står bak 4You AS har alle erfaring fra blant annet ledelse, forsvaret, undervisning og veiledning. I tillegg har vi kompetanse innenfor områdene ledelse, veiledning, pedagogikk, coaching og økonomi.

Kontor

Hovedkontor

Kjøpmannsgata 12
7500 Stjørdal

Avdelingskontor

Vilbergveien 71
2060 Gardermoen

Kontakt

Telefon: 934 19 386
E-post: post@4you.as
Orgnr: 915 890 679