Lederutvikling 

Det finnes i dag en rekke ledere og mellomledere som har vokst seg inn i sin rolle som leder ved å arbeide hardt og samvittighetsfullt gjennom mange år. Gode selgere har blitt salgsledere, dyktige kantinemedarbeidere har blitt forfremmet til kantineledere, erfarne renholdere blir renholdsledere og en god håndverker blir bas eller formann. Dette er faglig dyktige folk som gjennom sitt mangeårige arbeid har vist at de både kan og vil legge ned en solid innsats for bedriften.

Men blir de automatisk en god leder? Noen blir det, andre blir det ikke. Å bli en god leder krever mer enn å kunne «faget». For mange er situasjonen den at man nærmest over natta går fra å være kollega til å bli leder. Dette kan være en stor utfordring både for den nye lederen og kollegaene.

Vi kjører kurs og opplæringsprogram som tar sikte på å skolere ledere innen områder som

  • Kommunikasjon
  • Personal
  • Økonomi og budsjettering
  • Ansettelser og oppsigelser
  • HMS
  • Den vanskelige samtalen

4You AS tilbyr leder og organisasjonslæring med utgangspunkt i relasjonsledelse – og kompetanse.

God ledelse handler om relasjoner og ikke posisjoner. Det handler om å lede gjennom menneskelige samhandlingsforhold. Hvor bevisst er du på hvordan du påvirker dine medarbeidere?

  • Relasjonskompetanse er en menneskeorientert ledelsesteori og bygger på et humanistisk menneskesyn.
  • Relasjonskompetanse handler om å påvirke medarbeidere gjennom tillitsrelasjoner og dialog.
  • Relasjonskompetanse betyr å være i relasjon og bare unntaksvis ty til posisjon.
  • Relasjonkompetanse bygger på 24 timers mennesket og vår totalsituasjon.

Vi skreddersyr oppdrag etter ditt behov, ta kontakt for nærmere informasjon.

4You AS

4You AS ble startet høsten 2015 og er en god samarbeidspartner for bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner som trenger ny kunnskap, ny inspirasjon, ny motivasjon eller påfyll av energi på veien mot nye mål.

Vi som står bak 4You AS har alle erfaring fra blant annet ledelse, forsvaret, undervisning og veiledning. I tillegg har vi kompetanse innenfor områdene ledelse, veiledning, pedagogikk, coaching og økonomi.

Kontor

Hovedkontor

Haugsløkkevegen 61                  2170 Fenstad

 

Kontakt

Telefon: 934 19 386
E-post: post@4you.as
Orgnr: 915 890 679