Virksomheter

          

Uttalelser fra deltagere og virksomheter

«Morten er en meget kvalifisert inspirator i alle sider i sitt arbeide! Sosialt sett etterlater han sine  kollegaer med et varmere hjerte og et smil  på vei mot nye oppdrag, noe som er viktig i et yrke som vi har – å hjelpe mennesker å skaffe seg en ny jobb.  Deltagere på jobbsøkerkurs har gitt tilbakemeldinger på at de er svært fornøyde med alle gode tips og veiledning Morten gir.»Kari Bach Henningsen, CEO and Recruiter at CARECO AS

«Rune er en rolig, trygg og stødig person som ser enkeltmennesket og kan å stille de gode, undrende, spørsmålene. De spørsmålene som gjør at du ser en situasjon tydeligere og fra flere sider, finner motivasjon og kommer deg videre, f.eks. i en selvutviklingsprosess. Rune er også en person med meget høy integritet – en du kan stole på.»                      Tove Iversen, Eier KI Kompetanse

«Jon Erik har gjennom en periode på fem år hatt karriereveiledning med en rekke av NISOs medlemmer. Dette er i all hovedsak profesjonelle toppidrettsutøvere som ser fremover mot en ny karriere etter at idrettskarrieren er over. De tilbakemeldingene vi har fått fra våre medlemmer er meget positive. De har fått tilbud om kompetanse- og ressurskartlegging. gjennom gode analyse-og kartleggingsverktøy, og de har gjennomført fra en til fire veiledningssamtaler. Behovet til våre medlemmer er forskjellige, men de har fått en individuell veiledning som tar hensyn til den enkeltes situasjon og forutsetninger.» NISO Idrettsutøvernes Fagforbund

«Glen Dimplex Nordic AS (GDN) er et heleid datterselskapas av irske Glen Dimplex Group som er et internasjonalt konsern. Fra medio juni 2017  ble det gjennomført kurs og karriereveiledning for ansatte i forbindelse med avvikling av produksjon ved vår bedrift med ca.95 ansatte. Av disse skulle ca. 60 ansatte sies opp eller omstilles. De deltok på kurs og veiledning som vi kalte “Veien videre”.  Kursholdere var fra 4You AS.  Behovet var stort for bistand, og i denne prosessen var 4You AS en viktig aktør. Det var stor variasjon  i alder og grad av formell og uformell kompetanse. Bistand fra blant annet 4You AS var avgjørende for at vi lyktes. Medarbeiderne ble satt i stand til å få frem sine beste sider gjennom analyser  CV- og søknadsskriving, samt prøveintervju. Vi vil takke 4You AS som en viktig bidragsyter i denne prosessen.»                          

Trude Ness Egeland, Personalsjef i Glen Dimplex Nordic

Jeg har holdt på med renhold i 27år og kjente jeg at jeg fortsatt var «sugen»på å lære mer. Man kommer til et punkt hvor en føler at ting stagnerer og videreutvikling stopper opp. Jeg hadde lest om kurs i renholdsledelse som ble arrangert av AOF Midt Norge med 4You AS som kursholder. Spennende å møte første gangen både kursledere og de andre på kurset. Det ble både moro og interessant. Når en har jobbet i mange år på forskjellige arenaer kan en se seg blind på mye. Det faktum var nok litt tilfelle med meg også. Fikk mange aha opplevelser. Kurset gikk ut på relasjonskompetanse, hvordan skape gode relasjoner, dette i forhold til å bli Ikke bare leder, men en god leder. Det å kunne se mennesket, snakke og lytte, videreformidle kunnskap, bygge tillit. Kurset ga mulighet til å lære hvordan vi kan takle situasjoner som kan oppstå i en arbeidssituasjon. Det viktigste er at alle blir hørt, det gjør noe med selvfølelsen til hver enkelt. Har ikke angret et sekund på at jeg brukte nesten et år på læring i voksen alder. Det har gitt meg utrolig mye og jeg benytter lærdommen daglig i jobben. Dette var med på at jeg nå har gått fra å være renholder til ny jobb som renholdsleder. I forhold til kurslederne Morten og Rune fra 4you AS hadde de gjort en fantastisk jobb med å legge til rette for at alle skulle lykkes. En stor takk til dere. Jeg er superfornøyd.                                                           

Gunn Kari Nytrøen , Renholdsleder Ole Vig Vgs

4You AS

4You AS ble startet høsten 2015 og er en god samarbeidspartner for bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner som trenger ny kunnskap, ny inspirasjon, ny motivasjon eller påfyll av energi på veien mot nye mål.

Vi som står bak 4You AS har alle erfaring fra blant annet ledelse, forsvaret, undervisning og veiledning. I tillegg har vi kompetanse innenfor områdene ledelse, veiledning, pedagogikk, coaching og økonomi.

Kontor

Hovedkontor

Haugsløkkevegen 61                  2170 Fenstad

Kontakt

Telefon: 934 19 386
E-post: post@4you.as
Orgnr: 915 890 679