Medarbeidere

Rune Kristiansen

Partner                                              Kvalitetsansvarlig                                           rune@4you.as                                                           +47 992 37 171

Rune har jobbet med ledelse og coaching i mange ulike sammenhenger.  Han har 23 års erfaring fra forsvaret hvor han jobbet med prosjektledelse, HR og omstillingsprosesser.          I tillegg til jobb innen ulike bedrifter har han drevet eget firma med  konsulentvirksomhet. Han er opptatt av relasjonsledelse  og dynamikken mellom mennesker. Rune jobber med ledelse som et fagområde hvor                       motivasjon for endring, den gode samtalen, og det å kunne lede i omstilling er viktig.                                                 

 

 

                                                          

Morten Andresen

Partner                                                                    Daglig leder                                      morten@4you.as                                                   +47 934 19 386 

Morten  har 17 års erfaring fra forsvaret , og har jobbet i skolestaben på luftkrigsskolen med lederutvikling og veiledning som spesialfelt.          I tillegg har han drevet eget firma før han ble  eier i etableringen av 4You AS. Morten evner å se styrker og positive  sider hos hver enkelt. I tillegg til å jobbe med relasjonsledelse og coaching har han prosjekt og undervisningserfaring. Hans allsidige bakgrunn med også internasjonalt arbeid gir han innsikt i problemstillinger rundt dette.

                      Jon Erik Drugli

Partner                                                              Avdelingsansvarlig Jessheim                        jon@4you.as                                                            +47 982 27 341                                                       

Jon Erik startet som kursleder på AMO – kurs rundt 1990 og har følgelig lang og solid pedagogisk erfaring fra denne type virksomhet. Jon Erik har opp gjennom årene vært involvert i de fleste funksjoner i forbindelse med gjennomføring av kurs i NAV – regi. Jon Erik har kompetanse innenfor flere teknikker for å kartlegge kompetanse og ressurser. Dette gjelder kartlegging av kunnskap og ferdigheter så vel som personlige egenskaper. Han har også oppdrag fra NISO (Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon) om karriereveiledning for mange av landets toppidrettsutøvere.

Sertifiseringer 4You AS innehar

VIP24 Samtale og prosessverktøy                                                   

DISC-analyse , Globe Systems                                                            

Funksjonsvurdering i attføringsbedrift                         

PROFRÅD karriereservice med Solbergs interessetest                

Migranorsk                                                                                            

Veilederen                                                           

Rådgiveren                                                                                         

 JOBPICS                                                                                                  

WIE, Work Interest Explorer                                         

SCI A/S, Structured Career Interview Adults/Students                 

SMART, økonomi                                                                                 

Mindfulness instruktør                                               

NLP Master Practitioner                       

Jan Spurkelands Relasjonsakademi sertifisering i: Relasjonsledelse, Relasjonskompetanse, Relasjonspedagogikk, Prestasjonshjelp, Verktøykurs

4You AS

4You AS ble startet høsten 2015 og er en god samarbeidspartner for bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner som trenger ny kunnskap, ny inspirasjon, ny motivasjon eller påfyll av energi på veien mot nye mål.

Vi som står bak 4You AS har alle erfaring fra blant annet ledelse, forsvaret, undervisning og veiledning. I tillegg har vi kompetanse innenfor områdene ledelse, veiledning, pedagogikk, coaching og økonomi.

Kontor

Hovedkontor

Kjøpmannsgata 12
7500 Stjørdal

Avdelingskontor

Vilbergveien 71
2060 Gardermoen

Kontakt

Telefon: 934 19 386
E-post: post@4you.as
Orgnr: 915 890 679