Hva er egentlig karrierecoaching?

«Karrierecoaching viser til tjenester og aktiviteter som skal hjelpe personer, uavhengig av alder og tidspunkt i livet, til å ta valg når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere».

Karrierecoaching er altså ikke noe som kun tilhører ungdom                        på terskelen til et yrkesaktivt liv. Karrierecoaching kan være like aktuelt for en person som allerede er yrkesaktiv og som av en eller annen grunn ønsker en endring i sin yrkeskarriere. Eller en person som har, eller står i fare for å miste jobben. Karrierecoaching skal hjelpe til å kunne gjøre gode karrierevalg basert på egne interesser, personlige egenskaper, evner og verdier.

«å være på rett hylle»                                                                                                    i yrkeslivet vil ha stor betydning for trivsel og helse – ja, hele vår tilværelse. Det er ikke så mange valg her i livet som har like stor betydning som utdanning og yrke. Likevel blir valgene ofte både ubevisste og tilfeldige – også med uheldige konsekvenser.

Vi i 4You AS                                                                                                             vil du skal kunne ta dine utdannings- og yrkesvalg på et best mulig grunnlag. Derfor tilbyr vi noen av markedets mest anerkjente analyseverktøy, blant annet VIP24 , som er et profil- og samtale­verktøy for arbeidslivsveiledning som kartlegger verdier, interesser og personlige preferanser, og grundige veiledningssamtaler med kun ett mål for øyet:

Du som søker veiledning hos oss skal bli tryggere på hva du står for og hva du vil, og dermed også bli tryggere på dine karriererelaterte valg.

Jobbskifte

Ikke alle har behov for «full pakke» med karrierecoaching i forbindelse med jobbskifte. Kanskje kun å få skrevet en god og målrettet CV eller en selgende søknad som sørger for at du kommer til intervju, eller er det nettopp intervjuet som er utfordringen. Vi veileder deg gjennom hele prosessen.

Vi i 4You AS har årelang erfaring med å hjelpe mennesker med hele jobbsøkerprosessen. Da snakker vi om alt fra en stilling er utlyst til du har gjennomført det siste og avgjørende intervjuet. Eller kanskje var det du – som på eget initiativ- tok kontakt med en aktuell arbeidsgiver?
Du er ekspert i ditt fag – vi er eksperter på jobbsøking. Benytt deg av det, vi er her  – 4You AS.

4You AS

4You AS ble startet høsten 2015 og er en god samarbeidspartner for bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner som trenger ny kunnskap, ny inspirasjon, ny motivasjon eller påfyll av energi på veien mot nye mål.

Vi som står bak 4You AS har alle erfaring fra blant annet ledelse, forsvaret, undervisning og veiledning. I tillegg har vi kompetanse innenfor områdene ledelse, veiledning, pedagogikk, coaching og økonomi.

Kontor

Hovedkontor

Kjøpmannsgata 12
7500 Stjørdal

Avdelingskontor

Vilbergveien 71
2060 Gardermoen

Kontakt

Telefon: 934 19 386
E-post: post@4you.as
Orgnr: 915 890 679